บพข. (ขยายเวลา) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ปี 2567 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ call proposal 67 รอบ 1.pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. call 67 รอบ 1.docx
4. เอกสารประกอบ TRL.xlsx
Message us