ม.ค.
09
ม.ค.
06
ธ.ค.
13

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงิน […]

By admin | ird
DETAIL
ธ.ค.
11

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 9th ICADA 2020-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนา […]

By admin | cenferencepr . pr
DETAIL
ธ.ค.
05

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2563

นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา วัตถุประสงค์ […]

By admin | budget . budgetird . budgetpr . pr
DETAIL
พ.ย.
18

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564 (งบแผ่นดิน)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) […]

By admin | budgetird . pr
DETAIL
พ.ย.
08

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มี […]

By admin | budgetpr . pr
DETAIL

แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561-2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอนำส่งแผนการวิจั […]

By admin | ird . pr
DETAIL