บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (NQI)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศ call for proposal NQI_67.pdf
2.form ข้อเสนอโครงการ NQI_67.docx
3.form ชุดโครงการ NQI_67.docx
4. form Impact Pathway.pptx
5.คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ฉบับ ใช้งาน.pdf
Message us