บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. Call for proposal_ Global partnership_PMUC_ไทย.pdf
2. Call for proposal_ Global partnership_PMUC_Eng.pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ_GP บพข._67+Checklist.docx
4. Executive summary.docx
5. หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ (.docx
6. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ-บพข.pdf
Message us