บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์ม Concept Prop วัฒนธรรม 67.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบวัฒนธรรม 67.pdf
Message us