บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf
Scan ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบ ED 67.pdf
แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx
แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx
แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx
Message us