ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร-เกณฑ์งบประมาณ วช.pdf
เอกสาร-ประเภทประเภทของผลผลิต นิยามของผลผลิต และหลักฐานการตรวจสอบ.pdf
ENVI – แบบฟอร์มข้อเสนอ ปี 2567.docx
Message us