ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567            ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  –  31  มีนาคม  2566 โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :                                                                 

ประกาศรับข้อเสนอการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  update300123.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567_update300123.docx

proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.pdf

 
 
 
Message us