วช. ประกาศรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัย
ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 12

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
3. โครงการสัมมนา.pdf
4. Abstract Submission Form.pdf
5. แนวทางการนำส่งผลงาน.pdf
Message us