เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุนรายภูมิภาค
"Regional Innovation Business Platform"

เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค 

“Regional Innovation Business Platform” วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,500,000 บาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://open.nia.or.th/prregionalinnovationbusinessplatform

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

Roll up nia-01_0(1).jpg

Roll up nia-02_0_0.jpg

Message us