กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยสมัครเพื่อขอรับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัชรี สุขสมัย
โทรศัพท์ 02 441 6060

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Message us