การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก จำนวน 8 สถาบัน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Ms-Teams) เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นเวทีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาพโปสเตอร์ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ReJyP6JSrj6XrjPC8

หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (27 downloads )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดีสุทธิศักดิ์โทรศัพท์มือถือ 083 030 888

Message us