โครงการบรรยาย เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะเขียนอย่างไรให้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กำหนดจัด โครงการบรรยาย เรื่อง “ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เขียนอย่างไรให้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ เข้าร่วม ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด

หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการบรรยาย เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะเขียนอย่างไรให้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (0 downloads )

Message us