ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล 8 Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Sciense Prize for Women 2022

สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Woman 2022 ภายใต้หัวข้อ Artificial Intellience (AI) in Health and Safety โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักการพัฒนางานวิจัยของสตรีในการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยรางวัลดังกล่าวออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Mid-career Scientist Category for Scientists สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีและ 2) Senior Scientist Category for Scientists สำหรับผู้ที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป โดยเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่ละประเภทจำนวน 12,500 เหรียญสหรัฐ และรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายของแต่ละประเภทจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ

ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล สามารถส่งรายละเอียดเพื่อเข้ารับสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scienceprize4women.asean.org/ หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2565

หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล (7 downloads)

Message us