การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ30ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา และวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต (Innovative Education and Research for Future Sustainable Development)” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โดยมีกำหนดการปิดรับผลงานวิชาการ (Full Paper) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและร่วมนำเสนอผลงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://203.131.215.139/tulp-conferences/

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” (48 downloads)

สอบถามรายละเอียด งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาฯ กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร. 054237999 ต่อ 5126 หรือ 090 316 7262 นายศุภฤกษ์ มีศรี

Message us